Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:24.10.2019.
Datum objave u NN:23.10.2019.
Naziv radnog mjesta:namještenik III. vrste – namještenik na poslovima tehničkog održavanja
Institucija:Općinski sud u Splitu
Stručni uvjeti::-– završena srednja stručna sprema tehničke, strojarske, prometne ili druge odgovarajuće struke – najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:3.12.2019.
Poziv na testiranje:poziv na razgovor
Datum objave obustave/poništenja:23.12.2019.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na oglas prijam u državnu službu namještenika na neodređeno vrijeme – 7 Su-2331/2019«.
 
Datum javne objave:23.12.2019.
Dostava se smatra izvršenom:31.12.2019.
Broj NN:101/2019
Link na rješenje:Rješenje o prijmu