Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.10.2019.
Datum objave u NN:25.10.2019.
Naziv radnog mjesta:ostali pomoćni tehnički poslovi
Institucija:Županijski sud u Šibeniku
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema elektro ili druge tehničke struke.
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Županijski sud u Šibeniku, Ured predsjednika suda, S. Radića 81, s naznakom: »Prijava na oglas«.
 
Datum javne objave:29.11.2019.
Dostava se smatra izvršenom:7.12.2019.
Datum objave oglasa:25.10.2019.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu