Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:7.11.2019.
Datum objave u NN:6.11.2019.
Naziv radnog mjesta:7 radnih mjesta
Institucija:Ministarstvo poljoprivrede
Stručni uvjeti:: Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Broj izvršitelja:7
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:9.1.2020.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:3
Datum objave obustave/poništenja:27.1.2020.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Glavno tajništvo, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: »Za oglas«.
 
Datum javne objave:27.1.2020.
Dostava se smatra izvršenom:4.2.2020.
Broj NN:106/2019
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:27.1.2020.
Dostava se smatra izvršenom:4.2.2020.
Broj NN:106/2019
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:27.1.2020.
Dostava se smatra izvršenom:4.2.2020.
Broj NN:106/2019
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu