Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:23.11.2020.
Naziv radnog mjesta:namještenik III. vrste – domar
Institucija:Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema društvenog, tehničkog, obrtničkog smjera ili gimnazija – najmanje jedna godina radnog staža u struci, – položen stručni ispit za rukovatelja/ložača centralnog grijanja – položen vozački ispit B-kategorije.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za oglas za prijam namještenika u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske«.
 
Datum javne objave:8.1.2021.
Dostava se smatra izvršenom:16.1.2021.
Broj NN:128/2020
Link na rješenje:Rješenje o prijmu