Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:26.11.2020.
Datum objave u NN:25.11.2020.
Naziv radnog mjesta:vozač
Institucija:Županijski sud u Zadru
Stručni uvjeti::srednja stručna sprema tehničke, prometne ili koje druge odgovarajuće struke, položen vozački ispit B-kategorije i dvije godine radnog staža u struci.
Opis poslova:Opis poslova i podaci o plaći
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Županijski sud u Zadru, Ulica plemića Borelli 9, 23000 Zadar, s naznakom: »Prijava na oglas za radno mjesto – vozač«.
 
Datum javne objave:12.1.2021.
Dostava se smatra izvršenom:20.1.2021.
Broj NN:131/2020
Link na rješenje:Rješenje o prijmu