Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:7.12.2020.
Datum objave u NN:4.12.2020.
Naziv radnog mjesta: čistač/čistačica
Institucija:Općinski sud u Karlovcu
Stručni uvjeti::niža stručna sprema ili osnovna škola i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Karlovcu, Trg hrvatskih branitelja 1, Karlovac, s naznakom: »Prijava na oglas čistača/čistačicu, 7 Su-417/2020«, na poleđini omotnice navesti ime i prezime te adresu pošiljatelja.
 
Datum javne objave:13.1.2021.
Dostava se smatra izvršenom:21.1.2021.
Broj NN:134/2020
Link na rješenje:Rješenje o prijmu