Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:10.5.2021.
Datum objave u NN:7.5.2021.
Naziv radnog mjesta:spremačica
Institucija:Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorska bolnica u Zagrebu
Stručni uvjeti::– završena osnovna škola, – najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:24.5.2021.
Poziv na testiranje:poziv na razgovor
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Svetošimunska cesta 107, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za oglas – namještenik IV. vrste – spremačica – ne otvarati«.
 
Datum javne objave:12.7.2021.
Dostava se smatra izvršenom:20.7.2021.
Broj NN:49/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:27.7.2021.
Dostava se smatra izvršenom:4.8.2021.
Broj NN:49/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:14.9.2021.
Dostava se smatra izvršenom:22.9.2021.
Broj NN:49/2021
Link na rješenje:Rješenje o proglašenju ništavim Rješenje o prijmu Jasne Vidacic