Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:13.5.2021.
Datum objave u NN:12.5.2021.
Naziv radnog mjesta:dostavljač m/ž
Institucija:Trgovački sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::– NSS ili osnovna škola.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Trgovački sud u Zagrebu, 10000 Zagreb, Petrinjska 8, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu za (navesti radno mjesto)«.
 
Datum javne objave:18.6.2021.
Dostava se smatra izvršenom:26.6.2021.
Broj NN:51/2021
Link na rješenje:Odluka o izboru kandidata