Centar za izobrazbu

Upute i preporuke za sprječavanje koronavirusa                          

Upute i preporuke za sprječavanje koronavirusa         Sastanci, webinari, e-učenje


  • Aktivnosti u tijeku
  • Javite nam svoje prijedloge
  • Iskažite svoj interes


Centar za izobrazbu provodi Izobrazbu djelatnika zatvorskog i probacijskog sustava i to: 

  • vježbenika službenika osiguranja kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda,
  • službenika osiguranja kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda,
  • ovlaštenih službenih osoba u obavljanju stručnih poslova u svezi s izvršavanjem kazne zatvora, mjere istražnog zatvora i odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod,
  • ovlaštenih službenih osoba u komunikaciji sa zatvorenicima, maloljetnicima i osuđenicima,
  • probacijskih službenika,
  • službenika i namještenika za izvršavanje njihovih poslova i zadaća.