Povjerljivi savjetnici u Ministarstvu pravosuđa i uprave

Osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih uz zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika (povjerljivi savjetnici) su:

  • Marko Mendek - za Kabinet ministra, Glavno tajništvo, Upravu za organizaciju pravosuđa, Upravu za građansko, trgovačko i upravno pravo, Upravu za kazneno pravo, Upravu za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije, Upravu za službenički sustav, Samostalni sektor za strateški razvoj i projekte, Samostalni sektor za digitalizaciju pravosuđa i javne uprave i Samostalni sektor za nabavu Ministarstva pravosuđa i uprave

tel.: 01/3714-704
e-mail: marko.mendek@mpu.hr 

  • Danira Zovko Šimić - za Upravu za zatvorski sustav i probaciju

tel. 01/3714-176
e-mail: danira.zovkosimic@mpu.hr

  • Zrinka Filipi - za Upravu za politički sustav i opću upravu, Upravu za pravosudnu i upravnu inspekciju, Upravu za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku i Samostalni sektor za unutarnju reviziju Ministarstva pravosuđa i uprave

tel. 01/2357-653
e-mail: zrinka.filipi@mpu.hr 

  • Snježana Škorak - za Područni odjel pravosudne policije Zagreb

tel. 01/6560-651
e-mail: snjezana.skorak@mpu.hr 

  • Marijan Roguljić - za Područni odjel pravosudne policije Split 

mob. 099/2167-701 
e-mail: marijan.roguljic@mpu.hr 

  • Robert Štimac - za Područni odjel pravosudne policije Rijeka

tel. 051/355-650 
e-mail: robert.stimac@mpu.hr 

  • Ljerka Damjanović - za Područni odjel pravosudne policije Osijek

tel. 031/228-421
e-mail: ljerka.margeta@mpu.hr