Prije više godina kao maloljetnik sam optužen za kazneno djelo te sam oslobođen krivnje, ali i danas imam neugodne situacije s policijom zbog toga. Kako zatražiti brisanje iz evidencije?

Kaznena evidencija vodi se za osobe koje su za kaznena djela pravomoćno osuđene,  Prekršajna evidencija za pravomoćne presude ili rješenja o prekršaju, a Ministarstvo pravosuđa upisuje podatke navedene evidencije isključivo na temelju podataka iz pravomoćnih sudskih odluka i drugih akata, po dostavi odluka od stane sudova.
 
U slučaju oslobađajuće odluke ne postoje podaci koji bi se upisali u Kaznenu ili Prekršajnu evidenciju.
 
Informacije o evidencijama iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova potrebno je zatražiti od tog Ministarstva.