Prisega javnih bilježnika

U srijedu, 13. srpnja 2016. godine na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske održana je svečanost polaganja prisege 17 novoimenovanih javnih bilježnika. 

Prisegu su položili imenovani javni bilježnici:
 • Andreas Varga za područje Općinskog suda u Čakovcu sa službenim sjedištem u Prelogu,
 • Nataša Kranjec za područje Općinskog suda u Daruvaru sa službenim sjedištem u Grubišnom Polju,
 • Ivana Macanić i Tihana Sudar za područje Općinskog građanskog suda u Zagrebu sa službenim sjedištem u Zagrebu- Gornji Grad - Medveščak - Donji Grad – Podsljeme,
 • Maja Peris i Višnja Antoš za područje Općinskog suda u Novom Zagrebu sa službenim sjedištem u Zagrebu - Brezovica - Novi Zagreb zapad - Novi Zagreb istok,
 • Tomislav Knez za područje Općinskog suda u Novom Zagrebu sa službenim sjedištem u Sv. Nedelji,
 • Marija Habuda Bučanac za područje Općinskog suda u Osijeku sa službenim sjedištem u Donjem Miholjcu,
 • Ivana Kovačević i Krešimir Milas za područje Općinskog suda u Osijeku sa službenim sjedištem u Osijeku,
 • Tatjana Perić za područje Općinskog suda u Splitu sa službenim sjedištem u Kaštel Starom,
 • Dinko Martinović za područje Općinskog suda u Splitu sa službenim sjedištem u Supetru,
 • Mira Grbac  za područje Općinskog suda u Šibeniku sa službenim sjedištem u Vodicama,
 • Ana Kalšan Mališ i Tamara Horvat za područje Općinskog suda u Varaždinu sa službenim sjedištem u Varaždinu,
 • Ivana Bajutti  za područje Općinskog suda u Vinkovcima sa službenim sjedištem u Otoku i
 • Sandra Naumovska za područje Općinskog suda u Virovitici sa službenim sjedištem u Slatini.
 
Imenovani javni bilježnici pred predsjednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Brankom Hrvatinom, u nazočnosti ministra pravosuđa, Ante Šprlje, pomoćnice ministra pravosuđa, Maje Grubišin i potpredsjednice Hrvatske javnobilježničke komore, Đurđice Pozaić položili su javnobilježničku prisegu, a nakon polaganja prisege ministar pravosuđa predao im je povelje o postavljenju.
 
Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i ministar pravosuđa novoimenovanim javnim bilježnicima poželjeli su puno uspjeha u budućem radu, na čemu im se u ime svih imenovanih javnih bilježnika zahvalila Višnja Antoš, novoimenovana javna bilježnica.

Pisane vijesti | Organizacija pravosuđa