Uvjeti za polaganje ispita

Uvjeti za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja propisani su Pravilnikom o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika («Narodne novine», broj 12/16 i 1/19).

Stručni ispit za povjerenika može polagati osoba koja je obavila stručnu obuku u trajanju od jedne godine ili osoba koja je upisana na listu A stečajnih upravitelja.