Pokazatelji uspješnosti za 4. kvartal 2016. godine

Ministarstvo pravosuđa kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave, između ostalog, obavlja praćenje rada sudova na temelju statističkih podataka.
Nakon obrade podataka za četvto tromjesečje 2016. godine, te za cijelu 2016. godinu, i po isteku ovog izještajnog razdoblja uočen je nastavak pozitivnog trenda u smanjenju broja neriješenih sudskih predmeta te poboljšanju pokazatelja uspješnosti.

Smanjenje broja neriješenih predmeta na kraju prosinca 2016. godine u odnosu na isti dan prošle godine uočeno je na svim vrstama sudova (osim Visokog upravnog suda Republike Hrvatske).

Ključni pokazatelji uspješnosti koji se koriste u svim zemljama EU (omjer ažurnosti i procijenjeno vrijeme trajanja postupaka) također pokazuju pozitivnu sliku na hrvatskim sudovima. Naime, omjer ažurnosti je održan na željenoj razini od 100% (sudovi rješavaju minimalno onoliko predmeta koliko prime) ili veći (sudovi rješavaju više predmeta od broja zaprimljenih što znači da se uspješno nose s priljevom predmeta i rješavaju zaostatke). Procijenjeno vrijeme trajanja postupaka pokazuje trend smanjenja broja dana trajanja postupaka u odnosu na prethodno razdoblje na gotovo svim vrstama sudova.

Detaljniji prikaz rada sudova, ukupno te po vrstama predmeta koji su u nadležnosti pojedinih vrsta sudova, kao i ključni pokazatelji uspješnosti dostupni su:

Ministarstvo pravosuđa će tijekom veljače objaviti i rezultate rada pojedinih sudova u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu po tromjesečjima, kao i komparativno analitičko godišnje izvješće o radu sudova, brojnom stanju te strukturi kadrova u pravosudnim tijelima. 

Pisane vijesti | Organizacija pravosuđa