Z. 13361/16 od 26. listopada 2016. godine

Općinski sud u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel u Ivancu, objavljuje da je po prijedlogu predlagateljice PIJACA NIKOLINE, r. Čus iz Varaždina, Jalkovečka ulica 98F, OIB: 52253419482, zastupana po punomoćniku Tomislavu Kovač, odvjetniku iz Varaždina,  pokrenut pojedinačni z.k. ispravni postupak na osnovu faktičnog stanja posjeda u pogledu nekretnina upisanih u Pl. broj 449 k.o. CERJE TUŽNO i to kčbr. 922/4 i kčbr. 922/16 upisane na posjednicu Čus Jagu iz Tužna, Gorenec 2, te upisane u z.k. ul. 1179 k.o. CERJE TUŽNO (kčbr. 922/4 i 922/16) vlasništvo Čus Ivana iz Cerja Tužnog 10 u 4/12 dijela, Čus Josipa, Ćirilovog iz Tužna u 2/12 dijela i Pijaca Nikoline iz Varaždina, Jalkovečka ulica 98/F, OIB: 52253419482 u 6/12 dijela.
 
Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagateljica predlaže da se na k.č. 922/4 i 922/14 k.o. CERJE TUŽNO uknjiži pravo vlasništva na predlagateljicu, a koja je predmetne nekretnine stekla darovanjem temeljem Ugovora o darovanju nekretnina sklopljenog 24.032016. godine od bake Čus Agate (Jage) i oca Čus Ivana. 
 
Prijašnji vlasnici su predmetne nekretnine stekli nasljedstvom po svojim precima.
 
Pozivaju se svi koji polažu bilo kakovo pravo na navedenim nekretninama da svoju  prijavu, odnosno prigovor stave u roku od 30 dana od dana objave oglasa ovome sudu, jer će se nakon toga provesti i okončati postupak na temelju činjenica utvrđenih u postupku.