Što je probacija?

Ova se stranica trenutno ažurira.

Prema definiciji probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tijekom koje službenici probacije provode postupke usmjerene na resocijalizaciju osuđenika, smanjenje rizika od počinjenja novog kaznenog djela te zaštitu društvene zajednice.

Iz ove definicije jasno je vidljiva djelatnost probacijske službe, a to je rad s počiniteljima kaznenih djela koji svoju sankciju ili njen preostali dio izvršavaju na slobodi.
 
Rad za opće dobro

Uvjetni otpust

Alternativne sankcije

Uvjetna sloboda

 
                                        Samo su neki od pojmova koji se u Republici Hrvatskoj vežu uz riječ probacija.
One na svojevrstan način opisuju samo dio onoga čime se probacija bavi, ali probacija je puno širi i sveobuhvatniji pojam od navedenih.
 

Razvoj probacijske službe u Republici Hrvatskoj

 • Razvoj probacijske službe u Republici Hrvatskoj možemo opisati krilaticom „u dvije godine od papira do profesionalne organizacije“. Naime, 2009. stupanjem na snagu Zakona o probaciji stvorena je pretpostavka za formiranje profesionalne probacijske službe u Republici Hrvatskoj.
  • U razdoblju od 2009. – 2011. probacijska služba je opremila urede, zaposlila i educirala službenike te započela s izvršavanjem probacijskih poslova.
  • Prvi probacijski ured započeo je s radom krajem 2010., a do kraja 2011. otvoreno je njih još 8 od ukupno tada predviđenih 12 probacijskih ureda. Radi opsega sve većeg broja predmeta i lakše dostupnosti osobama uključenim u probaciju, sredinom 2018. otvorena su još dva dodatna ureda te sada rade u 14 gradova diljem Republike Hrvatske.
 • Razvoj probacijske službe bio je potpomognut sredstvima iz Europskih fondova iz kojih je probacijska služba do sada povukla 2.800.000,00 eura. Dobivenim sredstvima nabavljena je informatička oprema i namještaj za sve urede, serveri, automobili za sve urede, oprema za pilot projekt elektroničkog nadzora. Nadalje, provedene su intenzivne edukacije za službenika, osmišljen je i stavljen u funkciju Probacijski informacijski sustav, izrađeni promotivni materijali.
 • U planu nam je i dalje, uz pomoć Europskih fondova, nastaviti rasti i razvijati se, planirati i usmjeravati svoj razvoj, pri tome prateći i primjenjujući u svom radu najbolje europske prakse u radu s počiniteljima kaznenih djela.


Probacijski službenici

 • Probacijski službenici su državni službenici ovlašteni za obavljanje probacijskih poslova propisanih Zakonom o probaciji.
 • U svakom probacijskom uredu rade voditelj ureda, probacijski službenici i administrativni djelatnik.
 • Zakonom o probaciji propisano je da probacijske poslove obavljaju probacijski službenici tj. državni službenici koji su obrazovani u području socijalne pedagogije, socijalnog rada, psihologije, pravnih znanosti, a iznimno i drugih društvenih i humanističkih znanosti.


Ustrojstvo probacijske službe u Republici Hrvatskoj

Sektor za probaciju ustrojen je unutar Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, a sastoji se od Središnjeg ureda i 14 probacijskih ureda.
 
 


Probacijski uredi nadležni su  za jednu ili više županija: 

 

   
 • Probacijski ured Bjelovar
  nadležan za područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije
 • Probacijski ured Dubrovnik
  nadležan za područje Dubrovačko-neretvanske županije
 • Probacijski ured Gospić
  nadležan za područje Ličko-senjske i Karlovačke županije
 • Probacijski ured Osijek
  nadležan za područje Osječko-baranjske županije
 • Probacijski ured Požega
  nadležan za područje Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske županije
 • Probacijski ured Pula
  nadležan za područje Istarske županije
 • Probacijski ured Rijeka
  nadležan za područje Primorsko-goranske županije
 • Probacijski ured Sisak
  nadležan za područje Sisačko-moslavačke županije
 • Probacijski ured Split
  nadležan za područje Splitsko-dalmatinske županije
 
 • Probacijski ured Varaždin
  nadležan za područje Varaždinske i Međimurske županije
 • Probacijski ured Vukovar
  nadležan za područje Vukovarsko-srijemske županije
 • Probacijski ured Zadar
  nadležan za područje Zadarske i Šibensko-kninske županije
   
 • Probacijski ured Zagreb I
  nadležan za područje grada Zagreba
 • Probacijski ured Zagreb II
  nadležan za područje Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije