Kontakti

Stranica se trenutno ažurira.

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Adresa:

Ulica grada Vukovara 49

Maksimirska 63

10 000 Zagreb

 

Telefonska centrala:

 • 01 371 40 00
i
 • 01 235 75 55 za:
 
 • Uprava za politički sustav i opću upravu
  • Sektor za politički sustav i državnu upravu
  • Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
  • Sektor za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja
  • Sektor za neprofitne pravne osobe
 
 • Uprava za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku
  • Sektor za nacionalne manjine
  • Sektor za ljudska prava i etiku
 
 • Uprava za pravosudnu i upravnu inspekciju
  • Sektor pravosudne inspekcije
  • Sektor upravne inspekcije
 
 • Samostalni sektor za unutarnju reviziju

 

Upiti građana:

Nakon što zaprimimo Vaše pitanje proslijedit ćemo ga u stručnu službu Ministarstva koja će na njega odgovoriti.
 

Upiti predstavnika medija:

 

Upiti vezani za državne stručne ispite

Upite vezane za prijavu, datum održavanja, odgodu, dostavu svjedodžbe, uvjeti za polaganje itd. šaljite putem adrese e-pošte:

 

Upiti vezani za stručne ispite u pravosuđu (pravosudni ispiti, javnobilježnički ispiti, ispiti za stečajne upravitelje, ispiti za povjerenike, ispiti za ovlaštene zemljišnoknjižne referente)

Upite vezane za prijavu, datum održavanja, odgodu, dostavu svjedodžbe, uvjete za polaganje itd. šaljite putem adrese e-pošte:


Pomoć za uslugu e-Novorođenče:


Državna (javna) uprava u postupcima ostvarivanja prava građana mora se odnositi prema korisnicima svojih usluga  profesionalno, nepristrano i ljubazno, stoga nas možete kontaktirati na sljedeće adrese elektroničke pošte:


Kontakt podaci Službeničkog suda u Zagrebu:


Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

Popis elektroničkih kontaktnih točaka (ažurirano 21. siječnja 2020.)


Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje za sudove:Gdje se nalazimo:


Prikaz veće karte  

 

Pučka pravobraniteljica:

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete se obratiti pučkoj pravobraniteljici na sljedeće adrese:
 


Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom


Pravobraniteljica za djecu


Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova