Administrativna korupcija

Administrativna korupcija, koja se naziva i sitna korupcija (engl. petty corruption), odnosno ona koja se događa na nižim razinama državne uprave, odnosi se na djelatnike javne uprave zadužene za provedbu odluka i propisa.

To je vrsta korupcije s kojom se građani susreću u kontaktu sa službenicima i nižim dužnosnicima.

Obično uključuje nezakonitu razmjenu razmjerno malih količina novca ili manjih usluga i prisutna je u mnogim institucijama.

Ona uključuje davanje manjeg mita ili „poklona“, ili trgovanje utjecajem („veze i poznanstva“).

Obično je u funkciji olakšavanja (ubrzavanja) nekog postupka ili izbjegavanja kazne.

Jedan od oblika administrativne korupcije jest izdavanje potvrde ili dozvole u zamjenu za mito ili protuuslugu od strane djelatnika javne uprave koji tim činom izigrava određene kriterije i rokove te pojedine primatelje usluga stavlja u povlašteni položaj.