Mjerenje korupcije

Postoje različita mjerenja korupcije. Neki stručnjaci koriste regresijsku analizu, a drugi empirijske metode kako bi pokušali staviti novčani iznos na koruptivni trošak. No postavlja se pitanje je li korupciju uopće moguće izmjeriti. 
 
Korupciju i njene posljedice nemoguće je egzaktno izmjeriti s obzirom na to da se:

  • e može točno i pouzdano utvrditi koliki se godišnje iznos novca izgubi zbog koruptivnih pojedinaca i njihovih nezakonitih djelatnosti.,
  • korupcija se ne manifestira isključivo putem ostvarivanja koristi u novcu, već se javlja i u drugim oblicima ostvarenih koristi (pogodnosti, usluge, pokloni i dr.).

Podaci istraživanja govore o percepciji korupcije, ne o stvarnoj korupciji.

Na temelju rezultata istraživanja moguće je zaključiti da postoji velika razlika između percepcije korupcije i stvarne frekventnosti pojave kaznenih djela korupcije.  Ovakva mjerenja se temelje na subjektivnim procjenama građana, na koje mogu utjecati mnogi faktori; od mentaliteta do načina izvještavanja medija o stanju u društvu i borbi protiv korupcije. Iako negativna percepcija ne znači da je korupcija stvarno toliko raširena, ona ukazuje na nedostatak povjerenja građana u institucije, odnosno na moguće probleme lošeg upravljanja ili loše organizacije sustava. Stoga, ovakva mjerenja ukazuju na potrebu jačanja svih onih mehanizama koji mogu utjecati na podizanje povjerenja javnosti u institucije, kao što su mehanizmi prevencije korupcije.