Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (J4B)

Ugovor o zajmu za financiranje projekta „Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje“ sklopljen je radi podrške Republici Hrvatskoj na daljnjem osnaživanju gospodarske klime i unaprjeđenju poslovnog okruženja s fokusom na podršku pravosudnom sektoru sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška.

Projekt se ostvaruje u zajedničkoj suradnji Ministarstva pravosuđa, Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, a sastoji se od dvije komponente: 1) smanjenje administrativnog opterećenja u poslovanju poduzeća, 2) osnaživanje gospodarske klime povećanjem učinkovitosti pravosuđa.

Ukupna vrijednost predloženog Zajma je 100 milijuna eura.

Prva komponenta predloženog Zajma usmjerena je na postizanje rezultata i provedbu mjera s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja u poslovanju poduzeća, a financijska omotnica predviđena za istu iznosi 25 milijuna eura koja će po ostvarenju zadanih ciljeva biti izravno uplaćena u državni proračun Republike Hrvatske.

Druga komponenta Zajma u nadležnosti je Ministarstva pravosuđa te iznosi 73,1 milijun eura od čega se 48,1 milijuna eura odnosi na izravno ulaganje u pravosudnu infrastrukturu.

Preostala financijska alokacija u iznosu od 25 milijuna eura bit će izravno uplaćena u državni proračun Republike Hrvatske po ostvarenju zadanih ciljeva, a to su: (a) širenje upotrebe elektroničkih usluga u pravosuđu, (b) ubrzanje rješavanja predmeta na trgovačkim sudovima, (c) smanjenje broja neriješenih predmeta starijih od 10 godina. Ostatak vrijednosti do ukupne vrijednosti Zajma predstavljaju troškovi upravljanja projektom.