Uprava za politički sustav i opću upravu

Krešimir Orešković, p.o. ravnatelj

tel:  01 2357 671
fax: 01 2357 600
e-mail: politickisustav.uprava@mpu.hr