Uprava za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku

Danijela Gaube, ravnateljica

  • Vlasta Blaslov​, administrativna tajnica
tel.: 01 2357-623
e-mail: ljpnme@mpu.hr