U rad pušten Portal sudova

Dana 15. listopada 2020. u rad su poštene nove mrežne stranice sudova - sudovi.hr

Svrha mrežnih stranica "Portal sudova" je omogućavanje korisnicima pristup sudskim e-uslugama i pružanje bitnih informacija o radu svakog suda te su izrađene na novim i modernim tehnološkim platformama i u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nove mrežne stranice sudova "Portal sudova" razvijene su u sklopu projekta Ministarstva pravosuđa i uprave „Nadogradnja aplikativnog sustava eSpis“ te na način da su prihvatljive i pogodne osobama s invaliditetom, pri čemu se vodilo računa da sadržaj i sastavni dijelovi korisničkog sučelja zadovolje osnovna načela, a to su:

•             mogućnost opažanja (opažanje informacija i sastavnih dijelova korisničkog sučelja), 
•             operabilnost (upravljati korisničkim sučeljem), 
•             razumljivost (razumjeti informacije i način rada korisničkog sučelja),
•             te stabilnost (pristup sadržaju bez obzira na tehnologiju)

Portal sudova za javnost sadrži:

•             Početnu stranicu (Naslovnica) – sadržava informacije za širu javnost i odnosi se na sve sudove (zajedničke informacije).
•             Stranice pojedinačnog suda – svaki sud ima svoju vlastitu stranicu na kojoj objavljuje sve potrebne informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o sudovima i Sudskom poslovniku.

Izvođač radova je IBM Hrvatska d.o.o. , a podizvođač Perpetuum d.o.o. .
Ukupni trošak dizajna i razvoja cijelog projekta je 550.348,11 kn s PDV-om.

Pisane vijesti