Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke ili, drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ne smatraju se otvorenim podacima jer njihova objava nije dopuštena.
 
 • OTVORENI PODACI Ministarstva pravosuđa i uprave:
  • Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj
  • Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj
  • Popis povjerenika za etiku
  • Popis stalnih sudskih procjenitelja
  • Popis stalnih sudskih tumača
  • Popis stalnih sudskih vještaka
  • Registar izmiritelja 
  • Registar izvlaštenih nekretnina
  • Registar političkih stranaka
  • Registar pružatelja primarne pravne pomoći
  • Registar stranih udruga
  • Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj
  • Registar udruga
  • Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
  • Registar zaklada Republike Hrvatske
  • Sudski registar 
  • Rezultati rada sudova
  • Podaci iz e-Predmeta
  • Podaci s e-Oglasne ploče
 
 • DJELOMIČNO OTVORENI PODACI Ministarstva pravosuđa i uprave:
  • Registar birača
  • Registar nesolventnosti 
 
 • NISU JAVNO DOSTUPNI PODACI - podaci Ministarstva pravosuđa i uprave dostupni samo određenom krugu ovlaštenika: 
  • Kaznena evidencija
  • Očevidnik osoba lišenih prava na roditeljsku skrb
  • Prekršajna evidencija
  • Registar neplaćenih kazni
  • Registar počinitelja seksualnih delikata na štetu djece
  • Zatvorski i probacijski informacijski sustav

Otvoreni podaci Ministarstva pravosuđa i uprave dostupni su i u sklopu Portala otvorenih podataka
 

Uvjeti korištenja informacija za ponovnu uporabu

Informacije za ponovnu uporabu Ministarstva pravosuđa i uprave dostupne su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz Otvorenu dozvolu