Sklapanje braka

Brak se sklapa suglasnom izjavom žene i muškarca.

U Republici Hrvatskoj brak se može sklopiti u:
  • građanskom obliku (brak se sklapa pred matičarom),
  • vjerskom obliku s učincima građanskog braka (brak se sklapa pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom ima uređene pravne odnose).