Odbor za državnu službu

Odbor za državnu službu ustrojen je s danom 1. siječnja 2006. godine kao posebno i neovisno tijelo nadležno za odlučivanje o žalbama državnih službenika u području službeničkih odnosa i kandidata u postupku prijma u državnu službu.

Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu