Projekt energetske obnove zgrade Općinskog suda u Slavonskom Brodu na adresi Trg pobjede 13, Slavonski Brod

  

KK.04.2.1.04.0354
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave Projekt je usmjeren na energetsku obnovu zgrade Općinskog suda u Slavonskom Brodu kojom bi se u proračunskoj energiji za grijanje postigla ušteda od 79,95%, u primarnoj energiji 89,27%, osuvremenio izgled zgrade i povećala kvaliteta života i rada u zgradi uz pozitivan utjecaj na okoliš. Obnovljena zgrada Općinskog suda u Slavonskom Brodu postat će paradigmatski primjer uspješno provedene prakse koja će se primjenjivati i na energetsku obnovu ostalih zgrada pravosudnog i zatvorskog sustava koje karakterizira visoka potrošnja energije. Ciljnu skupinu ovog projekta čine suci, državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika, službenici i namještenici u pravosudnim tijelima Ministarstva pravosuđa te građani.
Ukupna vrijednost projekta: 9.037.106,13 HRK
Bespovratna sredstva: 4.266.994,42 HRK
Datum potpisa ugovora: 18. rujna 2018.
Razdoblje provedbe: 18. rujna 2018. - 18. ožujka 2021.
Kontakt osoba i e-mail: Enes Sedić, enes.sedic@mpu.hr
Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Ministarstva pravosuđa i uprave