Postupanje općinskih sudova i njihovih stalnih službi i Ministarstva pravosuđa i uprave u provedbi dopunskih izbora