Završetak projekta „ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom“

Rezultati projekta ARVID, čiji je nositelj bio Hrvatski pravni centar, a Ministarstvo pravosuđa i uprave jedan od projektnih partnera, predstavljeni su na međunarodnoj konferenciji „Bolji pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama: preporuke i njihova implementacija“, koja je održana 25. rujna.

Prisutnima se u ime Ministarstva pravosuđa i uprave obratila pomoćnica Vedrana Šimundža Nikolić.
 
U svom govoru pomoćnica je naglasila važnost osiguravanja primjene prava žrtava kaznenih djela u praksi, što se može ostvariti pravovremenim informiranjem žrtvama o njihovim pravima, pravovremenim provođenjem procjene potrebe žrtve, kvalitetnom suradnjom nadležnih tijela i službi te adekvatnom izobrazbom svih stručnjaka koji dolaze u kontakt sa žrtvama. Također, istaknula je da je izuzetno važno senzibilizirati se o pitanjima, problemima i situacijama s kojima se nose žrtve.

 Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta i zajedničke preporuke za Hrvatsku i Sloveniju te su održane panel diskusije o izazovima koje su definirale projektne preporuke i o prijedlozima za njihovo rješavanje:
  1. Uključivanje osoba s invaliditetom u sustav podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja
  2. Prilagodba postupanja tijela kaznenog i prekršajnog postupka osobama s invaliditetom
Projekt “ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom“ financiran je od strane Europske unije putem Programa za pravosuđe, a provodio se u Hrvatskoj i Sloveniji. Koordinator projekta je Hrvatski pravni centar; partneri iz Hrvatske su Ministarstvo pravosuđa i uprave RH, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, a partneri iz Slovenije Mirovni inštitut (SI) i Udruga Altra (SI). Pravobranitelj za ljudska prava Republike Slovenije podupire projekt.
Namjera projekta bila je istražiti razinu sudjelovanja osoba s invaliditetom (OSI) kao žrtava i svjedoka u kaznenopravnim postupcima, kao i moguće probleme koji ograničavaju njihovo potpuno sudjelovanje.

 Rezultati istraživanja korišteni su u svim kasnijim aktivnostima projekta, koje su bile usmjerene na:
  • formuliranje i zagovaranje boljih usluga podrške za osobe s invaliditetom, uključujući i sve potrebne prilagodbe
  • razvoj znanja i alata koji će izravno služiti osobama s invaliditetom koje su žrtve kaznenih djela i prekršaja, ali i stručnjacima i institucijama zaduženima za osiguranje pomoći tim osobama u ostvarivanju prava koja im jamči Direktiva 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.
U sklopu projekta provedene su sljedeće skupine aktivnosti:
  • anketno istraživanje i intervjui s osobama s invaliditetom, te s predstavnicima udruga koje ih zastupaju radi identifikacije problema s kojima se ove osobe suočavaju u pristupu svojim pravima kao žrtava kaznenih djela, i preporuka o njihovom otklanjanju
  • izrada informacijskih materijala za osobe s invaliditetom o tome kako ostvariti svoja prava kao žrtava kaznenih djela
  • moduli za obuku: (a) službenih dionika pravosudnog sustava zaduženih za pojedinačne aspekte ostvarivanja prava osoba s invaliditetom u svojstvu žrtava kaznenih djela; (b) predstavnika krovnih udruga osoba s invaliditetom i drugih organizacija koje pružaju potporu osobama s invaliditetom u ostvarivanju svojih prava temeljem Direktive o žrtvama. Izrađeni su i informacijski moduli i materijali koje će koristiti pravobraniteljske organizacije u HR i SI u informiranju službenih dionika o pravima osoba s invaliditetom u pravosudnim postupcima
  • diseminacijske aktivnosti, koje uključuju međunarodnu konferenciju, sastanke s relevantnim dionicima u Hrvatskoj i Sloveniji, izradu informacijskih materijala, te njihovu diseminaciju u uključenim zemljama i u EU.

Više informacija o rezultatima projekta ARVID, uključujući izvještaje, preporuke i ostale materijale, dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.hpc.hr/2021/07/19/projekt-arvid-bolji-pristup-pravima-iz-direktive-o-zrtvama-za-osobe-s-invaliditetom-izvjestaj-o-provedenom-empirijskom-istrazivanju-preporuke-za-unaprjedenje-sustava-pod/
 

Pisane vijesti