Edukacije „Komunikacijske strategije s nedobrovoljnim klijentima u okviru probacije“ i „Osnove ovisnosti o kockanju“ namijenjena probacijskim službenicima

U okviru ESF projekta „Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima“ , 22. i 23. rujna 2021. godine, u Hotelu Trakošćan, provedene su dvije edukacije, od planiranih šest koje, za službenike probacije,  osmišljava i  provodi Edukacijsko -rehabilitacijski fakultet, a na temelju provedene analize potreba za izobrazbom u probacijskom sustavu.

Na edukacijama pod nazivom „Komunikacijske strategije s nedobrovoljnim klijentima u okviru probacije“ i  „Osnove ovisnosti o kockanju“  sudjelovalo je 23 službenika probacije koji rade u probacijskim uredima. Predavač je bio izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš s Odsjeka za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Ova edukacija omogućit će probacijskim službenicima poboljšanje njihovih profesionalnih kompetencija, te kvalitetniji rad s različitim počiniteljima kaznenih djela koji su pod nadzorom probacijske službe.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda


Pisane vijesti | Zatvorski sustav i probacija