Na sjednici Vlade prihvaćen Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o odvjetništvu i Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica predstavio je, na 82. sjednici, Vladi RH prijedloge izmjena i dopuna Zakon o odvjetništvu i Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka.

Novine u prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o odvjetništvu predviđaju mogućnost podružnicama odvjetničkih društava iz država članica EU da u Hrvatskoj pružaju pravne usluge koje uključuju i usluge savjetovanja o hrvatskom pravu te mogućnost zasnivanja radnog odnosa odvjetnika s drugim odvjetnikom koji samostalno obavlja odvjetničku djelatnost kao poslodavcem te zajedničkim odvjetničkim uredom. Izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu, također, ukidaju ograničenje mogućnosti osnivanja samo jednog ureda i nemogućnost da odvjetničko društvo bude osnivač drugog odvjetničkog društva, uređuju način provjere znanja o hrvatskom pravu za odvjetnike iz država članica EU te propisuju.
 
Cilj ovih izmjena i dopuna je učinkovito ostvarivanje slobode pružanja odvjetničkih usluga odvjetnicima iz zemalja država članica EU u Hrvatskoj, kao i našim odvjetnicima, te usklađivanja s pravnom stečevinom EU.
 
Svrha Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka sprječavanje i borba protiv prisilnih nestanaka osoba inkriminacijom određenih djela, zaštita prava žrtava kaznenih djela, olakšavanje suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini u mjerama suzbijanja prisilnih nestanaka te osnaživanje prevencije na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 
Za Hrvatsku je ova Konvencija od posebne važnosti, kako bi, kao država s neposrednim iskustvom vezanim uz slučajeve prisilno nestalih u Domovinskom ratu, pridonijela daljnjem suzbijanju ove pojave u svim okolnostima i u globalnim razmjerima. Imajući u vidu da prisilni nestanci osoba predstavljaju izravnu prijetnju slobodi i životu pojedinca, Hrvatska se potvrđivanjem ove Konvencije želi priključiti inicijativi jačanja mehanizama međunarodne suradnje na prevenciji odnosno učinkovitom sankcioniranju takve prakse.

Pisane vijesti