Hrvatska se posebno posvećuje borbi protiv podmićivanja u poslovanju te jačanju integriteta privatnog sektora

“Borba protiv transnacionalnog podmićivanja u Hrvatskoj” tema je konferencije na visokoj razini održane, 23.11.2021. godine, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Događaj je okupio međunarodne stručnjake iz zemalja članica OECD-a i relevantne dionike iz Hrvatske kako bi razgovarali o važnosti borbe protiv podmićivanja u poslovanju te utjecaju OECD-ove Konvencije protiv podmićivanja u ovom području. 

Konferencija je dio projekta „Podizanje svijesti o važnosti borbe protiv podmićivanja u međunarodnom poslovanju”, koji je financiran iz Programa potpore strukturnim reformama Europske unije te kojeg zajednički provode Ministarstvo pravosuđa i uprave, Europska komisija i OECD.

Podmićivanje zahtijeva sudjelovanje dviju strana. Javni dužnosnik ne može sam počiniti ovo kazneno djelo. Odgovornost u ovom kontekstu moraju snositi i tvrtke koje podmićuju dužnosnike kako bi stekle nedopuštene prednosti u Hrvatskoj ili inozemstvu. Rješavanje problema podmićivanja u poslovanju  ključno je za borbu protiv korupcije, a ojačani integritet u privatnom sektoru čini hrvatske tvrtke još konkurentnijima na domaćem i međunarodnom tržištu.
 
“Hrvatska ostaje posvećena borbi protiv korupcije te u posljednje vrijeme posebne napore ulaže u jačanje normativnog okvira u području prevencije korupcije”, istaknuo je ministar pravosuđa I uprave Ivan Malenica. “U tom kontekstu, Hrvatska je krajem listopada donijela Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine koja artikulira prioritete u području borbe protiv korupcije u nadolazećem strateškom razdoblju. Borba protiv međunarodnog podmićivanja jedan je od preduvjeta za osiguranje sigurnog okruženja stranim ulaganjima te jačanja gospodarstva i međunarodne trgovine. U tom svijetlu, Hrvatska je posebno posvećena usklađivanju nacionalnog normativnog i institucionalnog okvira koji bi omogućio punu provedbu međunarodnih standarda u ovom području.”

„OECD je u dobrom položaju da podrži Hrvatsku u ovom nastojanju“, istaknula je Mathilde Mesnard, vršiteljica dužnosti ravnatelja OECD-a za financijska i poduzetnička pitanja. “Konvencija OECD-a protiv podmićivanja jedini je međunarodni ugovor koji je posebno usmjeren na transnacionalno podmićivanje u području poslovanja. Neposredno ažuriranje Preporuke o suzbijanju podmićivanja utvrdit će najnovije međunarodne standarde za sprječavanje i otkrivanje ovog zločina. OECD je s Republikom Hrvatskom spreman podijeliti svoje iskustvo i stručnost stečene u gotovo 25 godina rada s ovim pravnim instrumentima.”

"Korupcija i podmićivanje nagrizaju same temelje naših demokratskih društava, potkopavaju održivi gospodarski razvoj i narušavaju konkurenciju", kazala je Nathalie Berger, direktorica za potporu reformama u državama članicama, Glavne Uprave za potporu strukturnim reformama Europske komisije. “Europska komisija je snažno predana za potporu državama članicama EU u njihovim naporima da suzbiju korupciju i podmićivanje, i to kroz formiranja normativnog okvira u području antikorupcije, kao i pružanjem financijske i tehničke pomoći u njihovim nastojanjima da suzbiju korupciju”.
 


Pisane vijesti