Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima omogućuje se digitalno osnivanje podružnica

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica izjavio je u četvrtak da nije sporno postupanje Državnog odvjetništva (DORH) i Uskoka u aferi Softver pa glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek i ravnateljica Uskoka Vanja Marušić ostaju na svojim dužnostima.

Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona implementira se direktiva koja se odnosi na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga te se uvode određene novine poput sustava ranog upozoravanja, trgovačka društva kod kojih nadležna tijela uoče poteškoće u poslovanju bit će obavještena te će im se pružiti mogućnost savjetovanja (s javnim i privatnim organizacijama) o načinima rješavanja financijskih poteškoća, redefiniraju se uvjeti za imenovanje stečajnih upravitelja te se redefinira sustav A i B lista i sustav dodjele predmeta. Također, uvode se i odredbe kojima se dodatno štite prava radnika društava u stečaju.

Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, vrijeme provjere ponašanja potrošača smanjuje se s 5 na 3 godine te će se time  građanima s financijskim poteškoćama olakšati položaj. Također, uvodi se poziv građanima odnosno potrošačima koji ispunjavaju uvjete za stečaj potrošača. Uvođenjem poziva građanima želi se omogućiti da lakše i brže riješe svoje financijske probleme odnosno dugovanja.

Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru omogućit će se upis podataka i dokumenata u sudski registar na daljinu za sve subjekte upisa u sudski registar. Omogućit će se razmjena informacija o podružnicama i diskvalificiranim direktorima između registara država Europskog gospodarskog prostora. Također, napraviti će se daljnji iskorak u digitalizaciji postupka upisa trgovačkih društava u sudski registar i osuvremeniti i olakšati postupak osnivanje podružnica trgovačkih društava te postupak doregistracije.

Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima će biti moguće elektronskim putem osnovati podružnice, elektronički dostavljati sve promjene podataka i dokumenata sudskom registru (tzv. doregistracija), osnivati trgovačka društava putem zakonskih zastupnika i punomoćnika osnivača te uplatiti temeljni kapital u javnobilježnički polog. Također, kod podjele trgovačkih društava propisuje se zajednička odgovornost odnosno solidarno dužništvo društava koja nastaju podjelom.

SidroNacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima uređuje se normativni okvir koji se odnosi na statusna pitanja stalnih sudskih vještaka, procjenitelja i tumača, službenika koji rade na poslovima osiguranja pravosudnih tijela te ravnatelja sudske uprave. Preciziraju se ovlasti Visokog kaznenog suda te postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda. Također se propisuje i obveza osnivanja obiteljskih odjela u općinskim sudovima, periodične sigurnosne provjere za sve suce te revidiranje uvjeta za obavljanje poslova pravosudne inspekcije.

Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu razrađuje se postupak imenovanja glavnog državnog odvjetnika te se uvode periodične sigurnosne provjere za zamjenike državnih odvjetnika. Propisuje se način provedbe obnove sigurnosnih provjera državno-odvjetničkih dužnosnika za koje je provjera provedena prije više od 5 godina. Unaprjeđuje se sustav obaveznog stručnog usavršavanja državno-odvjetničkih dužnosnika.

Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova pristupilo se s prvenstveno radi potrebe osiguranja učinkovitije obiteljsko-pravne zaštite odnosno radi formiranja obiteljskih odjela. Propisuje se specijalizacija sudaca koji rješavaju u sudskim predmetima obiteljsko-pravne zaštite. Određuje se nadležnost općinskih sudova za odlučivanje u predmetima kojima se uređuju obiteljski odnosi.

Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu se dijeli na Općinsko građansko državno odvjetništvo i Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu.

Pisane vijesti