Javni natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2022. godinu

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavljuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2022. godinu
 
 
Područje financiranja
 
Predmet natječaja je financijska potpora ovlaštenim udrugama i pravnim fakultetima za rad pravnih klinika za projekte pružanja primarne pravne pomoći. Člankom 6. stavkom 1. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) propisano je da primarnu pravnu pomoć pružaju ovlaštene udruge i pravne klinike, a člankom 36. stavkom 1. i 2. istoga Zakona propisano je da se sredstva za pružanje pravne pomoći ovlaštenim udrugama i visokim učilištima za rad pravnih klinika odobravaju na temelju odobrenih projekata putem natječaja za financiranje projekata kojeg raspisuje Ministarstvo pravosuđa i uprave. Cilj natječaja je osiguranje primarne pravne pomoći građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
 
Ovlaštene udruge i pravne klinike sukladno ovom natječaju mogu prijaviti projekt za pružanje primarne pravne pomoći za razdoblje provedbe od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.
  
 
Prihvatljivi prijavitelji
 
Prihvatljivi prijavitelji su udruge upisane u Registar pružatelja primarne pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa i uprave (ovlaštene udruge) i pravne klinike visokih učilišta koja izvode sveučilišni studij u znanstvenom području prava, koje u skladu sa svojim općim aktima pružaju primarnu pravnu pomoć. Dodatno, prijavitelji moraju udovoljavati općim uvjetima propisanim Uputama za prijavitelje na ovaj natječaj.
 
Ovlaštena udruga i pravna klinika može sudjelovati u području natječaja kao prijavitelj ili partner.
 
Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt, a ovlašten je biti partner na više projekata.
 
 
Financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju javnog natječaja
 
Za područje natječaja je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu osigurano 2.085.000,00 kuna.
 
Najniži iznos financijskih sredstava za pojedini projekt je 45.000,00 kuna, a najviši iznos za pojedini projekt je 95.000,00 kuna.
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 2. ožujka 2022. godine.
 
Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje natječaja za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika.
 
Prijave projekata podnose se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr).
 
Prijave na ovaj natječaj prijavitelji mogu poslati u papirnatom obliku (preporučenom poštom, putem dostavljača ili osobno u zatvorenoj omotnici Ministarstvu pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb s naznakom „Prijava na natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći - ne otvarati") ili u elektroničkom obliku (na adresu elektroničke pošte: primarna.pravna.pomoc.2022@mpu.hr s naznakom „Prijava na natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoć u 2022.“).
 
Postupak otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom i indikativni kalendar provedbe natječaja, detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika.
 
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete natječaja.
 
Pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: besplatna.pravna.pomoc@mpu.hr
 
    
Zagreb, 31. siječnja 2022.