Uključite se u e-Savjetovanje o izmjenama zakona o Državnom sudbenom vijeću i Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću

Ministarstvo pravosuđa i uprave pripremilo je izmjene Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću.

Izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću dodatno se uređuje stegovna odgovornost sudaca, revidiraju se odredbe o postupcima imenovanja sudaca i preciziraju uvjeti za imenovanje te se dodatno uređuje institut premještaja.
 
U katalog stegovnih djela uvodi se novo stegovno djelo nedavanje suglasnosti za provođenje sigurnosne provjere. Redefinira se stegovno djelo - neuredno obnašanje dužnosti na način da se dužnost ispunjenja Okvirnog mjerila povećava na 100%. Sada su se Okvirna mjerila smatrala ispunjena kada je sudac ostvario 80%. 

Uz to, nastup zastare zbog nepoduzimanja radnji u postupku bez opravdanog razloga jasno se utvrđuje kao stegovno djelo neurednog obnašanja dužnosti.

Planiranje popunjavanja sudačkih mjesta provodit će se jednom godišnje, umjesto sadašnjih 2. To će omogućiti da se realno utvrde potrebe popunjavanja.

Revidiraju se odredbe o postupcima imenovanja sudaca sukladno promjeni koncepta stručnog usavršavanja u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.

Preciznije se određuju uvjeti za imenovanje u sudove prvog stupnja, a institut premještaja dodatno uređuje uvjetom da se trajno premjestiti u drugi sud istog stupnja može samo sudac koji obnaša sudačku dužnost najmanje tri godine kako bi se rasteretili postupci imenovanja u kojima redovno sudjeluje i velik broj već imenovanih sudaca.

Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću

Kada je riječ o stegovnom postupku protiv zamjenika državnih odvjetnika, uvodi se više različitih novčanih kazni, uvodi se mogućnost i uvjetne osude te njezinog opoziva.

Dodatno, propisuje da je ne davanje suglasnosti za provedbu sigurnosne provjere osnova za razrješenje dužnosti zamjenika državnog odvjetnika, na zahtjev DORH-a.

Revidiraju se odredbe o postupcima imenovanja zamjenika državnih odvjetnika.

Savjetovanje o zakonskim prijedlozima otvoreno je do 27. travnja, a uključiti se možete na portalu e-Savjetovanje.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20334

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću dostupno je na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20338
 

Stranica