Posebni savjetnici ministra

Sukladno Zakonu o Vladi, pojedini član Vlade, uz suglasnost predsjednika Vlade, može imenovati posebnog savjetnika.

Na imenovanje posebnih savjetnika ne primjenjuju se odredbe propisa o zapošljavanju državnih službenika.

U Ministarstvu pravosuđa i uprave za posebnu savjetnicu ministra za područje upravnog prava i upravnosudskih postupaka, bez naknade, imenovana je izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

Na temelju članka 23. stavka 10. Zakona o Vladi podaci o posebnim savjetnicima objavljuju se na propisanom obrascu, sukladno Odluci Vlade o sadržaju obrazaca o podacima o posebnim savjetnicima i članovima savjeta.