Hrvatska podupire europski put Sjeverne Makedonije

Ministri pravosuđa Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije Ivan Malenica i Nikola Tupančeski otvorili su u ponedjeljak, 5. prosinca zagrebačko-skopski kolokvij „Pravo i moderna tehnologija“ u organizaciji Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Justinijan Prvi iz Skopja.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica obraćajući se sudionicima skupa naglasio je da je zagrebačko-skopski kolokvij odraz prijateljstva ne samo dvaju fakulteta već i prijateljstva između Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije.

„Republika Hrvatska snažno podupire Sjevernu Makedoniju na europskom putu i spremni smo pružiti svaki oblik pomoći u postupku pregovora s Unijom. Usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije dugačak je i izazovan put. Na tom putu Hrvatska je u samo nekoliko godina usvojila gotovo 700 zakona i više od tisuću podzakonskih akata. Uvjeren sam da naše iskustvo, posebno u poglavljima 23. i 24., može biti od značajne koristi za Republiku Sjevernu Makedoniju“ izjavio je ministar Malenica i dodao da su u pregovaračkom postupku Hrvatske važnu ulogu imali pravni stručnjaci sa Sveučilišta u Zagrebu.

Osvrćući se na glavnu temu kolokvija ministar je naglasio da u dobu digitalne revolucije digitalno nije više samo mogućnost, već standard, stoga Ministarstvo pravosuđa i uprave digitalizaciju promatra kao razvojnu komponentu pravosuđa.

„Digitalno pravosuđe je moderno pravosuđe i ono mora biti blisko građanima. Ono ne zamjenjuje osnovne postulate materijalno-procesnog zakonodavstva, niti može zamijeniti ljudske resurse, već je sastavni dio pravosuđa 21. stoljeća. Digitalni alati moraju biti u službi neovisnog pravosuđa i očuvanja vladavine prava. Oni su tu da olakšaju pristup pravosuđu svakom građaninu, a pravosudnim dužnosnicima pomognu da svoju odluku na pravu, donesu brže, bolje i kvalitetnije“ istaknuo je.

Ministar Tupančeski istaknuo je da je Republika Sjeverna Makedonija započela brojne reforme u području pravosuđa u cilju prilagodbe s europskom pravnom stečevinom. Ocijenio je da je iskustvo Hrvatske u pregovorima s Europskom unijom izrazito korisno za Republiku Sjevernu Makedoniju. „Dolaskom u Zagreb jačamo prijateljske odnose s Republikom Hrvatskom“ kazao je.

Govoreći o utjecaju modernih tehnologija na pravo i pravosuđe, ministar Tupančeski istaknuo je da u doba društvenih mreža i digitalnih platformi treba voditi računa o zaštiti prava svakog građana, a da kibernetički kriminal predstavlja nove opasnosti za pravo i pravni poredak.

Uoči Zagrebačko-skopskog kolokvija ministar Malenica primio je u službeni posjet ministra Tupačenskog. Razgovarali su o jačanju bilateralnih odnosa Hrvatske i Sjeverne Makedonije, razmjeni iskustva u pregovorima u poglavlju 23. i 24. i jačanju pravosudne suradnje između dviju zemalja, s posebnim naglaskom na digitalizaciju pravosuđa.
 

Stranica