Popis stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih procinitelja

  • Ministarstvo pravosuđa i uprave vodi popis imenovanih stalnih sudskih vještaka
  • u Popis se upisuje stalni sudski vještak nakon izvršnosti rješenja o imenovanju

Stalni sudski procjenitelji