Uključite se u e-Savjetovanje o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o parničnom postupku

Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo je u e-Savjetovanje izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima i Zakona o parničnim postupcima kojima se uvodi Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i ograničava broj mogućih sklopljenih ugovora.

Predloženim izmjenama dodatno se uređuje pitanje sklapanja ugovora o doživotnim i dosmrtnim uzdržavanju u cilju sprječavanja zlouporabe takvih ugovora i zaštite starijih osoba.

Uvodi se Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju 

Osniva se Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Registar će se voditi pri Hrvatskoj javnobilježničkoj komori. U Registru će se unositi podatci o sklopljenim ugovorima, raskinutim ugovorima, postupcima koji se pokreću radi utvrđenja ništetnosti, poništenja ili raskida ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Registrom ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju provjeravat će se jesu li ugovaratelji već sklopili ugovor i koliko njih.

Ograničava se broj mogućih sklopljenih ugovora o doživotnom ili doživotnom uzdržavanju

Ograničava se broj sklopljenih ugovora o doživotnom uzdržavanju na maksimalno 3 ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Prije ovjere ili sastavljanja ugovora o doživotnom uzdržavanju ili dosmrtnom uzdržavanju, ovlaštena osoba morat će provjeriti broj ugovora koji su sklopili davatelj uzdržavanja i primatelj uzdržavanja.

Propisuje se obveza osnivanja služnosti stanovanja

Propisivanjem odredbi o osnivanju služnosti i pridržaj prava stvarnog tereta onemogućuje se zlouporaba uzdržavanja odnosno osigurava se da se imovina osobe koja traži uzdržavanje ostaje u njezinom vlasništvu do njezine smrti, osim ako se ona to ne želi.

Uz to, primatelj uzdržavanja u slučaju kada daje nekretninu, može odrediti da se u njegovu korist na njoj osnuje stvarni teret uzdržavanja. Time se osigurava dodatni instrument zaštite ukoliko davatelj uzdržavanja ne poštuje ugovor odnosno ne uzdržava osobu.

Mijenja se naziv ugovora o doživotnom uzdržavanju

Budući da se u praksi vrlo često izjednačavaju pojmovi ugovor o doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, mijenja se naziv ugovora o doživotnom uzdržavanju  u „ugovor o doživotnom uzdržavanju uz prijenos imovine nakon smrti.

Zakonom se propisuje sadržaj uzdržavanja u kojem se određuje mjesto stanovanja primatelja uzdržavanja, obveza prehrane, njega i brije o zdravlju primatelja uzdržavanja. Novim odredbama uvode se dodatni mehanizmi primatelja uzdržavanja, u velikoj većini starijih osoba te se jačaju mehanizmi sprječavanja zlouporabe ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Raskid, utvrđenje ništetnim, poništenje ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju – hitni postupci

Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku propisuju se hitnima svi postupci koji se vode radi raskida, utvrđenja ništetnim i radi poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Uz prethodne izmjene Zakona o parničnom postupku kojima su propisani kraći rokovi za parnične postupke i uveden plan upravljanja postupkom, ovim će se izmjenama ubrzati postupci raskida, utvrđenja ništetnosti i poništenja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Savjetovanje je otvoreno do 19. listopada i dostupno na poveznicama:

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
 

Pisane vijesti