Podrška žrtvama i svjedocima

Biti žrtva ili svjedok često može biti neugodno iskustvo, pogotovo kada imate osjećaj da ste u beznadnoj situaciji.


Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima

Podršku i pomoć žrtvama i svjedocima pružaju odjeli za podršku žrtvama i svjedocima osnovani pri sedam županijskih sudova, a svrha odjela je pružiti podršku žrtvama kaznenih djela te olakšati stresne situacije svjedočenja i boravka na sudu:
  • pružanje emocionalne podrške žrtvama/svjedocima prije, tijekom i nakon postupka,
  • pružanje informacija o pravima i praktičnih informacija žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji,
  • pružanje informacija o fazama kaznenog i prekršajnog postupka,
  • osiguravanje žrtvama i svjedocima boravka u posebnoj prostoriji,
  • osiguravanje pratnje žrtvama i svjedocima tijekom davanja iskaza,
  • upućivanje na specijalizirane institucije ovisno o potrebama žrtava, svjedoka i osoba u njihovoj pratnji (članova obitelji, skrbnika)

Time se žele promijeniti okolnosti u kojima su svjedoci i žrtve često prepušteni sami sebi, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć.

Svaka osoba koja je žrtva ili svjedok može se obratiti Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima osobno, telefonski ili e-poštom.

U svrhu osiguranja podrške građanima na području cijele Republike Hrvatske,  Ministarstvo pravosuđa i uprave ujedno financira i aktivnosti partnerske mreže organizacija civilnog društva koje pružaju podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.

Više informacija o partnerskoj „Mreži podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“, kao i kontakt podaci organizacija nalaze se na poveznici:
Uz Odjele za podršku žrtvama i svjedocima i organizacije civilnog društva uključene u program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“, i brojne druge nevladine organizacije  i javne institucije u Republici Hrvatskoj pomažu žrtvama u suočavanju s psihološkim, emotivnim, socijalnim i praktičnim gubitcima, pružajući emocionalnu, psihološku i/ili praktičnu pomoć, zaštitu, savjete i informacije. Njihovi kontakt podaci nalaze se na sljedećoj poveznici:
Ukoliko ste bili žrtva kaznenog djela u nekoj od država članica Europske unije ili ste državljanin neke od država Europske unije na sljedećoj poveznici možete saznati koja su vaša prava u pojedinim zemljama i pronaći kontakte organizacija za podršku žrtvama.

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja  116-006

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja  116-006
U suradnji s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima omogućen je rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, a besplatni broj 116-006 za pružanje informacija i savjeta žrtvama kaznenih djela i prekršaja dostupan je 24 sata dnevno na engleskom i hrvatskom jeziku.

Više informacija o Nacionalnom pozivnom centru možete pronaći na web stranici Udruge za podršku žrtvama i svjedocima: http://pzs.hr/

Novčana naknada za žrtve kaznenih djela

Informacije o pravu na novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela kao i informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu možete pronaći na: