Projekti-ostalo

Stranica se trenutno ažurira.

Ministarstvo pravosuđa predlaže, izrađuje i provodi projekte čiji su glavni korisnici pravosudni dužnosnici i institucije pravosudnog sustava. 

Ministarstvo pravosuđa i uprave proaktivnim pristupom nastoji osigurati dodatna sredstva za provođenje reformskih procesa i usklađivanje pravosudnog sustava s propisima, preporukama i standardima Europske unije kroz korištenje različitih financijskih instrumenata:
  • fondovi Europske unije,
  • zajmovi međunarodnih financijskih institucija (Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe),
  • bilateralni izvori.
 
Temeljni cilj koji se ulaganjima nastoji ostvariti je doprinos uspostavi pravosudnog sustava koji će zadovoljavati najviše europske standarde u pogledu neovisnosti, nepristranosti, stručnosti i učinkovitosti te na taj način opravdati povjerenje građana i cijelog društva čijem napretku služi.
 
Sustav provođenja određen je Zakonom o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (Narodne novine broj 58/06).
 

EU projekti

Imajući u vidu da je do sada glavni dio financijske pomoći Europske unije bio namijenjen jačanju institucionalnih i administrativnih kapaciteta u procesu harmonizacije nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te njezinom primjenom i provedbom, Ministarstvo pravosuđa je proaktivnim pristupom uspješno koristilo EU programe.

Od 2002. godine do danas predloženo je više od 37 projekata i stečeno je veliko iskustvo u povlačenju EU sredstava. U prilog tome govori činjenica da je Europska komisija odobrila financiranje projekata Ministarstva pravosuđa u gotovo svim do sada otvorenim programima, uključujući i projekte predložene za financiranje kroz Prijelazni instrument.

Ukupna vrijednost do sada povučenih sredstava prelazi okvirno 35 milijuna eura (u iznos nije uračunato nacionalno sufinanciranje) uloženih u razvoj pravosudnog sustava, što uključuje i ulaganja u infrastrukturu radi poboljšanja radnih uvjeta pravosudnih tijela, i u borbu protiv korupcije u Republici Hrvatskoj definirane strateškim dokumentima Ministarstva pravosuđa.

Projekt CRONET-EJN - uspostavljanje i jačanje hrvatske nacionalne pravosudne mreže unutar europske pravosudne mreže u građanskim stvarima


Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
 

Dovršeni EU projekti    

Priprema projekta prema politikama Svjetske banke

Projekti financirani iz zajmova međunarodnih financijskih institucija

  • Zajmovi Svjetske banke

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije:

IBRD Zajam br. 8086-HR i IBRD Zajam br. 8900-HR

Projekt potpore pravosudnom sektoru (JSSP):

IBRD Zajam br. 7888-HR
 

Bilateralni projekti

  • Norveška darovnica

Projekt  „Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti pravosudnog sustava kroz razvoj infrastrukture i bolje upravljanje“
  • Norveški financijski mehanizam

Program "Pravosuđe i unutarnji poslovi"
 

Program za pravosuđe EU

Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela
Targeted Early Victim Needs Assessment and Support - TEVNAS


TWINNING OUT INSTRUMENT