Pitanja gradana

Ministarstvo pravosuđa i uprave nije ovlašteno:

  • pružati savjete strankama kako postupiti u konkretnim situacijama odnosno postupcima

  • pružati strankama pravnu pomoć i pravne savjete

  • ​preispitivati zakonitost odluka pravosudnih tijela donesenih u pojedinačnim predmetima

  • s obzirom na trodiobu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu,
    izvršna vlast (u ovom slučaju Ministarstvo pravosuđa i uprave) nije ovlaštena miješati se u pojedinačne sudske slučajeve ili utvrđivati činjenice, već je to u cijelosti u nadležnosti sudbene vlasti, koja je samostalna i neovisna, a strankama u postupku su na raspolaganju zakonom propisana sredstva pravne zaštite njihovih prava

 
Mogu li dobiti pravni savjet od Ministarstva pravosuđa i uprave?
 
Ali, koje su ovlasti Ministarstva pravosuđa i uprave?
Koje su mi još mogućnosti?
Odvjetnici
 
 
Radi bržeg i lakšeg pristupa informacijama izdvojili smo najčešća pitanja i odgovore iz djelokruga rada Ministarstva pravosuđa i uprave koje možete pronaći na:
 
Najčešća pitanja i odgovori 

Pitanja i odgovori redovno se ažuriraju i dopunjuju kako bi se korisnicima pružile pouzdane informacije u ostvarivanju njihovih prava i potreba.