Stručni ispit za stečajnog upravitelja

Datum održavanja ispita objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 

Kandidati se o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita obavještavaju putem mrežne stranice Ministarstva, najmanje 15 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.