Ispitno povjerenstvo

Ispitno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana.
Ispitno povjerenstvo imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa na vrijeme od dvije godine iz redova osoba koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom iz predmeta koji se ispituju.  

U Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita za stečajnoga upravitelja na vrijeme od dvije godine imenuju se:
 • Za članove Ispitnog povjerenstva:
  • Ljiljana Hrastinski Jurčec, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednica
  • Branka Ćiraković, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
  • dr. sc. Marija Zuber, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
    
 •  Za zamjenike članova Ispitnog povjerenstva:
  • mr. sc. Igor Periša, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • Željko Šimić, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
  • Ivica Omazić, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
  • prof. dr. sc. Jasnica Garašić, Pravni fakultet u Zagrebu
  • Mirta Matić, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
  • prof. dr. sc. Siniša Petrović, Pravni fakultet u Zagrebu
  • izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet u Zagrebu
  • izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, Pravni fakultet u Zagrebu
  • izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić, Pravni fakultet u Splitu
  • doc. dr. sc. Marko Ivkošić, Pravni fakultet u Splitu
  • mag. oec. Domagoj Bakran, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
  • izv. prof. dr. sc. Ivana Pavić, Ekonomski fakultet u Zagrebu
  • izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman, Ekonomski fakultet u Zagrebu
    
 • Za tajnika Ispitnog povjerenstva imenuje se:
  • Luca Grgić-Petrović, voditeljica Službe u Ministarstvu pravosuđa
    
 • Za zamjenike tajnika Ispitnog povjerenstva imenuju se:
  • Nikolina Milić, načelnica Sektora u Ministarstvu pravosuđa
  • Maja Matoković, voditeljica Odjela u Ministarstvu pravosuđa

Predsjednik i članovi Ispitnog povjerenstva, odnosno njihovi zamjenici ispitivat će sljedeće predmete:
 • Stečajno pravo:
  • Ljiljana Hrastinski Jurčec
  • mr. sc. Igor Periša
  • Željko Šimić
  • prof. dr. sc. Jasnica Garašić
  • Ivica Omazić
    
 • Osnove građanskog prava, prava društva i trgovačkog prava:
  • Branka Ćiraković
  • Mirta Matić
  • izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
  • prof. dr. sc. Siniša Petrović
  • izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
  • izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić
  • doc. dr. sc. Marko Ivkošić        
                                                                       
 • Osnove računovodstva i financija:
  • dr. sc. Marija Zuber
  • mag. oec. Domagoj Bakran
  • izv. prof. dr. sc. Ivana Pavić
  • izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman