Zapošljavanje - Ministarstvo pravosuđa i uprave

Informacije vezane za objavljene natječaje za pravosudnu policiju u kaznenim tijelima Ministarstva pravosuđa i uprave možete dobiti na broj telefona:


Informacije vezane za objavljene natječaje i oglase za radna mjesta u Ministarstvu pravosuđa i uprave  možete dobiti na brojevima telefona:

  • Valentina Čirković: 01/3714-630 i
  • Martina Šamec: 01/3714-636

Informacije vezane za objavljene natječaje za prijam vježbenika (diplomiranih pravnika/magistara prava) u pravosudna tijela (sudovi, državna odvjetništva) možete dobiti na broj telefona:

  • 01/3714-370,
  • 01/3714-144,
  • 01/3714-594.

Ustav Republike Hrvatske u članku 44. jamči svakom državljaninu Republike Hrvatske pravo da, pod jednakim uvjetima, sudjeluje u obavljanju javnih poslova i bude primljen u javne službe.

Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja ili internog oglasa. Postupak prijama u državnu službu provodi se sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

Javni natječaj obavezan je kod prijama vježbenika i kada je to zakonom izrijekom propisano. Javni natječaj obvezno se objavljuje u „Narodnim novinama“, web stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj. Natječaji za zapošljavanje u državnoj službi dosupni su na poveznici

U ostalim slučajevima, prije raspisivanja javnog natječaja, slobodna radna mjesta mogu se popunjavati putem internog oglasa na koji se mogu javiti samo državni službenici. Stoga se interni oglas objavljuje samo na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, na web stranici državnog tijela koje ga raspisuje i na oglasnoj ploči svih državnih tijela.  Interni oglasi raspisuju se, u pravilu, za radna mjesta na kojima je potrebno višegodišnje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.