Zatvor u Rijeci

Adresa: Žrtava fašizma 5, 51 000 Rijeka
Tel:        051 586 593
Fax:       051 212 460
E-mail: ured.upravitelja@zri.pravosudje.hr
Radno vrijeme: 8:00-16.00 sati
 

Prikaz veće karte
 

Posjete zatvorenicima i prekršajno kažnjenim

Odrasli posjetitelji

  • prve i treće srijede u mjesecu za zatvorenike kojima prezime počinje slovima od A do G
od   8:00 do 16 sati
  • prvog i trećeg petka u mjesecu za zatvorenike kojima prezime počinje slovima od H do O
od   8.00 do 16.00 sati
  • drugog i četvrtog petka u mjesecu  za zatvorenike kojima prezime počinje slovima od P do Ž
od   8.00 do 16.00 sati
 
  • blagdanom
od   8.00 do 16.00 sati
 

Maloljetna djeca

  • drugu i četvrtu srijedu u mjesecu za zatvorenike kojima prezime počinje slovima od A do G
od   8:00 do 16.00 sati
  • drugog i četvrtog petka u mjesecu za zatvorenike kojima prezime počinje slovima od H do O
od   8:00 do 16.00 sati
  • prvog i trećeg petka u mjesecu za zatvorenike kojima prezime počinje slovima od P do Ž
od   8:00 do 16.00 sati

Posjeta istražnim zatvorenicima i osobama u prekršajnom zadržavanju

  • svakog utorka te prve i treće nedjelje u mjesecu
od   8:30 do 15:30 sati