Zatvor u Varaždinu

Adresa: Braće Radića 4, 42 000 Varaždin
Tel.:       042 210 725, 042 211 102
Fax:       042 211 882
E-mail:  zatvor.varazdin@zvz.pravosudje.hr
Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati
 

Prikaz veće karte
 

Posjeti

 • svi posjeti osobama lišenim slobode u zatvoru u varaždinu realizirati će se preko zaštitnog stakla. odobreni posjeti realiziraju se uz obvezu pridržavanja svih epidemioloških mjera (zaštitna maska, dezinfekcija ruku i dr.), a svaki posjetitelj je obvezan potpisati izjavu o nepostojanju zdravstvenih rizika vezano uz bolest covid-19.
 • posjetitelj mora dokazati svoju istovjetnost


Posjeti istražnim zatvorenicima i kažnjenicima na prekršajnom zadržavanju

 • utorkom
od 08:00 do 13:00 sati (prijave se primaju do 12:00 sati na ulazu
 • prve i treće nedjelje u mjesecu te blagdanom
od 10:00 do 13:00 sati (prijave se primaju do 12:00 sati na ulazu)
 

Posjeti zatvorenicima na izdržavanju kazne te kažnjenicima :

 • srijedom
od 08:00 do 13:00 sati (prijave se primaju do 12:00 sati na ulazu)
 • prve i treće nedjelje u mjesecu te blagdanom
od 10:00 do 13:00 sati (prijave se primaju do 12:00 sati na ulazu)
 

Posjeti maloljetne djece 

 • četvrtkom
od 08:00 do 13:00 sati (prijave se primaju do 12:00 sati na ulazu)
 • prve i treće nedjelje u mjesecu te blagdanom
od 08:00 do 10:00 sati (prijave s primaju do 09:30 sati na ulazu)
 

Posjeti odvjetnika

 • radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:30 do 12:00 sati i od 13:00 do 16:00 sati
 

Prijam paketa

 • prijam paketa za osoba lišene slobode je radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 sati do 15:00 sati, uz predočenje osobne iskaznice posjetitelja. stvari i pakete za osobe lišene slobode  putem pošte šalju se na način da se paket naslovi na ime i prezime osobe lišene slobode i pošalje na adresu zatvora u varaždinu. pošiljatelj paketa obvezan je uz paket priložiti popis sadržaja paketa.
  navedene stvari i paketi se pregledavaju, a svi predmeti koji se ne mogu pregledati neće se zaprimiti.


Uplate novca osobama lišenim slobode

osobama lišenim slobode uplate se  mogu obaviti putem:
 1. pošte - poštanska uplatnica  treba biti naslovljena na ime i prezime osobe lišene slobode i adresirana na adresu zatvora u varaždinu, braće radića 4, 42 000 varaždin
 2. žiro računa - kunske uplate - uplatom na iban račun hr6223900011300001000, u opisu plaćanja s naznakom imena i prezimena osobe za koju se uplaćuje