Republika Slovenija

  • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, Zagreb, 7. veljače 1994. godine

- zaključen 07. veljače 1994. godine,
- potvrđen 24. ožujka 1994. godine
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 3/94,
- stupio na snagu 19. kolovoza1995. godine ( toč. 51 Objave...)
"Narodne novine" –Međunarodni ugovori, broj 1/97)
 
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, Zagreb, 7. veljače 1994. godine

"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 3/94,
- stupio na snagu 19. kolovoza 1995. godine (toč. 46 Objave...)
"Narodne novine" –Međunarodni ugovori, broj 1/97
 
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izručenju, Brdo kod Kranja, 8. srpnja 1994. godine

"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 5/95.
- stupio na snagu 10. travnja 1998. godine (Objava...)
"Narodne novine" –Međunarodni ugovori, broj 6/98 i 5/99
 
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba na zajedničkoj državnoj granici od 4. lipnja 1993. godine

"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj  6/94
 
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju imovinskopravnih odnosa

„Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, broj: 15/99
 
  • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije

- potpisan 15. travnja 2005. godine
 
  • Sporazum o suradnji između Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Uprave za izvršavanje kaznenih sankcija Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije

- potpisan 13. travnja 2007. godine
 
  • Dodatak Sporazumu o suradnji

- potpisan 20. travnja 2011. godine