Istraživanje o transparentnosti rada Hrvatske turističke zajednice i županijskih turističkih zajednica

Istraživanje transparentnosti rada Hrvatske turističke zajednice te županijskih turističkih zajednice provedeno je nastavno na do sada provedena istraživanja o transparentnosti rada tijela javne vlasti, kojom prilikom je utvrđeno u kojoj mjeri tijela javne vlasti rade transparentno, a posebno - koliko transparentno troše financijska sredstva

Riječ je u tijelima koja se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kao i iz proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, u cijelosti ili djelomice. Prilikom provođenja ovog istraživanja, sve županijske turističke zajednice kao i Hrvatska turistička zajednica, uz ispunjene upitnike, dostavile su i izjave potpisane od strane odgovornih osoba kojima jamče za istinitost podataka, te su navedene izjave sastavni dio odgovora na upitnik svake pojedine županijske turističke zajednice te Hrvatske turističke zajednice.
 

IZVJEŠĆE