Češka Republika

 
  • Ugovor o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima između SFRJ i Čehoslovačke Socijalističke Republike, Beograd, 20. siječnja 1964. godine
- zaključen 20. siječnja 1964. godine, ratificiran 08. travnja 1964. godine
- vidi: podtoč. 14. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (sa Češkom)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 11/97
- tekst Ugovora je objavljen u Službenom listu SFRJ: Dodatak – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 13/64
 
  • Ugovor između SFRJ i Čehoslovačke Socijalističke Republike o međusobnoj predaji osuđenih osoba radi izdržavanja kazne zatvora, Prag, 23. svibnja 1989. godine
- zaključen 23. svibnja 1989. godine, ratificiran 18. travnja i 16. svibnja 1990. godine
- vidi: podtoč. 24. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (s Češkom Republikom)
"Narodne novine" - Međunarodnih ugovori, 11/97
- tekst Ugovora je objavljen u Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori, broj 6/90